Tuin 6)                        Voorhout

Hollandse Renaissance tuin: Boerhaavetuin Voorhout. De Boerhaavetuin is op 15 juni bereikbaar als er aangereden wordt/ genavigeerd wordt op de Laan van Welgelegen, het Kerkplein is afgesloten i.v.m. Feest op het Plein. Na de restauratie van het Boerhaavehuis in 1985 nam Stichting het Boerhaavehuis een nieuwe uitdaging aan, namelijk de reconstructie van de tuin. De opzet daarbij was de aanleg van een historisch verantwoorde tuin. In september 1988 werd contact gezocht met de tuinarchitecten Bosch & Slabbers. Zij maakten een ontwerp van een stijltuin, met behoud van de waardevolle elementen in de tuin, zoals de oude berceau.

 

In hun ontwerp hebben zij gekozen voor een tuinontwerp met stijlkenmerken van de laat Hollandse Renaissance of Hollands Classicisme uit de periode 1600 – 1680. Dergelijke tuinen hebben de vorm van een rechthoek. De lengteas van de tuin vormt tevens de symmetrieas die de tuin in min of meer 2 gelijke delen verdeelt. Karakteristiek voor de tuinen uit die periode is dat zij worden omsloten door boomsingels of hagen.


In de tuin staat een rode beuk van ruim 200 jaar jong, met een omtrek van 4,20 m. Het is een van de 50 mooiste bomen van Nederland.

Het Overbosch is, net als bijv. het Keukenhofbos in Lisse een restant van een oud duinbos. De meeste bossen in de streek zijn ten behoeve van de bollenteelt en stedenbouw afgegraven.

Tien jaar geleden wilde de provincie een groot stuk van het bos verwijderen voor de aanleg van de rotonde over de Nagelbrug. Betrokken Voorhouters hebben toen de Stichting Vrienden van het Overbosch opgericht. Dank zij hun inspanningen is slechts een klein stukje van het Overbosch verdwenen. Sinds die tijd zorgt de stichting samen met de vrijwilligers voor het onderhoud en verbeteren van het Overbosch. Zo is de toegankelijkheid van het Overbosch door de aanleg van een kleischelpenpad aanzienlijk verbeterd. Het bos is verfraaid door het aanplanten van stinsen planten en nieuwe bomen en struiken. Ook is de vijver in het Overbosch middels doorgravingen verbonden met de Leidse Vaart en de Rijnsburgersloot. Dit om doorstroming te verkrijgen en zo meer leven in de vijver te laten ontstaan. Ook is op de plek waar voorheen een boerderij stond een bloemenweide aangelegd.

Jaarlijks wordt in het Overbosch Kunst in het Overbosch en Kunst voor Kids gehouden.

Kortom het Overbosch is niet groot, maar zeker zeer de moeite waard om een wandeling door te maken en te genieten van bomen, bloemen en vogelgezang.

Het Overbosch                 Voorhout

                      

F) De Meiden van Steijn,  Voorhout

Rijnsburgerweg 17

De deuren van de plantenkas staan het gehele jaar voor u open voor de verkoop van de mooiste tuinplanten. Bij ons vindt u alles voor de tuin, balkon of terras. In de kas is een kas met kamerplanten. U bent van harte welkom op onze oude vertrouwede locatie in een vernieuwde gezellige kas.

Geen groene vingers? Geen probleem neem uw potten mee en wij zullen deze voor u opmaken.